Finansowanie

Zgłoś się do nas a my pomożemy Ci dostać dotację z programu
"Mój prąd"

Wsparcie inwestycji w produkty z oferty PITEC Energy.

Dołącz do grona zadowolonych klientów naszej firmy.

Oferujemy wszechstronną pomoc w pozyskaniu dotacji na zakup naszych produktów.

W przypadku części programów na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa przeprowadzimy całą procedurę pozyskania środków za naszego klienta.

Image
Image
0
Możliwy okres spłaty

5000zł

Możliwe dofinasowanie

Wsparcie to dedykowane jest osobom fizycznym i wynosiło w 2020 roku 5000 zł, jednak nie więcej, niż 50% wartości inwestycji. Tyczy się instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Program ten nie jest skierowany do firm.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W budynkach istniejących można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (np. instalację fotowoltaiczną, wymianę okien, ocieplenie ścian i dachu ).

Wysokość dofinansowania jest zależna od zakresu przedsięwzięcia i wynosiła w 2020 roku w zależności od dochodów beneficjenta do 30 000 lub do 37 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego wydatków związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej - do kwoty 53 000 zł. Z ulgi mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Odliczamy 18% lub 19%, lub 32% w zależności od naszego progu podatkowego.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię

Program dedykowany jest gospodarstwom rolnym do 300 ha.

Rolnikom, którzy zainwestowali w fotowoltaikę, przysługuje ulga w wysokości 25% możliwa do odliczenia od podatku rolnego.

To program funkcjonujący w ramach Wielkopolskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiący wsparcie wspólnot mieszkaniowych w obniżaniu kosztów energii elektrycznej i inwestycjach w panele fotowoltaiczne. Dotyczy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków o mocy do 50 kW.